PROFESYONEL YÖNETİM

Profesyonel Yönetim Nedir?

Bazı zamanlarda yüzlerce ve binlerce daireden meydana gelen siteler ihtiyaçları giderleri ve ortaya konulan ufak bir yaşam alanı mali boyutuyla orta seviyede vergiden sonra aşabilecek seviyelere yükseliyor.

Günümüzde site ve bina yönetimi insanların üstlenmekten kaçındığı bir sıkıntı olmuş ve sorun yaratmıştır ve bunun doğrultusunda bu iş bir meslek haline gelmiştir. Genellikle kat malikleri ve kiracıların seçerek yaptıkları bu görev mecbur bir hale gelmiştir. Profesyonel yönetim Avrupa Birliğine ayak uydurma çerçevesinde yönetimdir. Kaliteli yaşam için Kaliteli yönetici gereklidir.

Nüfusu hızla gün geçtikçe artış gösteren bir ülkede yaşıyoruz. Kişiler ve aileler başlıca ihtiyaçlarının biride barınmak ( konuttur ).

Ayrıca çekirdek ailelerden sonra gelişen aileler yayıldıkça bina ve siteler tercih edilmeye başlamıştır. İnsanlar yaşam alanlarına daha iyi bir şekilde sürdürmek için çabalıyorlardır ve bu kaliteli insanlara ve kaliteli sitelere ve binalarda kaliteli ve profesyonel yönetici şarttır.

Ayrıca profesyonel yönetici söz konusu binada yaşaması çoğu yöneticinin sıkıntı ve sorun yaşaması ortadan kaldırılır. Çünkü kat malikleriyle ilişkileri zedelenmemiş olur.

Çağdaş hayatımızın en önemli özelliklerinden bir tanesi de her alan ve iş koluyla ilgili uzmanlaşmanın meydana çıkmasıdır. Doğru kent bilincinin hayat alanlarının hem düzgün yönetilmesi hem de en verimli ve faydalı şekilde kullanılması ihtiyacını ortaya koyar.

Kent yaşamının iş yoğunluğu demek olduğu günümüzde evlerimiz bu sıkıntılarla beraber bir hal alır. En değerlimiz olan zaman gereksiz sorular bilgi ve dikkat gerektiren prosedürler günlük ihtiyaçların temini için verilen ve geri dönüşü olmayan emek harcamalarıyla geçerken tedarik gerektiren alanlarda birçok ekonomik kayıp olur.

Kalabalıklaşan toplumlarda ortak hayat şartları gün geçtikçe zorlaşıyor. Bu düzeni korumaya çalışan yasaları sayıcıda giderek çoğalmaktadır. Bu durum içinde yaşadığımız binaların yönetimini çok yakından ilgilendirmektedir.

Bina yönetimini gerek yasal gerek mali gerekse sosyal yükümlülüklerin olması açısından ve deneyim gerektiğinden gelişmiş ülkelerde önemli bir sektör haline gelmiştir.

Ancak ülkemizde bu konu henüz gelişmekte olan bir iş kolu olduğundan içinde yaşadığımız ortamlar çoğu zamanlar yeterli deneyime sahip olmayan kişiler veya hatır için bu görevi üstlenen kişiler tarafından yönetilmektedir.

Profesyonel yönetimde amaç bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve daha kaliteli bir yaşam sürdürmelerini sağlamaktır. Ayrıca bina sakinleriyle daha sıcak ve huzurlu ilişkiler kurmalarını sağlamaktadır.

Kısacası komşuluk iletişimini tekrardan hayata geçirmektir maksat.